Titeren én vaccineren

Ook voor honden vraagt men zich weleens af of herhaald vaccineren tegen bepaalde ziektes wel of niet afdoende beschermt. Aanvullend kun je een titerbepaling doen. Titeren is een manier om te zien of jouw hond nog voldoende beschermd is na een eerdere vaccinatie. De hoeveelheid beschermende afweerstoffen tegen een ziekteverwekker in het bloed wordt gemeten. Zo kun je jouw hond op maat laten vaccineren en overbodig vaccineren voorkomen.

 

2 minuten
11 april 2022

Toen onze hond Freddie bij ons kwam, vroeg de fokker of wij bereid waren te titeren. Bij onze vorige hond had ik daar nog niet over nagedacht. Wel over gehoord. Ik heb me er na de vraag van de fokker in verdiept en besloten na de vaccinaties die hij als pup heeft gekregen, te kiezen voor vaccinaties op maat met behulp van titerbepalingen. Ik zet hier de belangrijkste feiten op een rij.

Het is niet titeren óf vaccineren. Het is vaccineren én titeren.

Wat is vaccineren?

Vaccinatie is gericht op het voorkomen van besmettelijke ziektes of het bereiken dat ziekteverschijnselen na besmetting minder ernstig zijn. De vaccinatie-richtlijnen zijn gebaseerd op het bereiken en handhaven van een populatie-immuniteit. Bij vaccinatie worden verzwakte of gedode ziektekiemen geïnjecteerd, waardoor het hondenlichaam antistoffen gaat aanmaken tegen deze ziekte. Dit kun je boosteren, zoals bij pups wel gebruikelijk is. Daarbij wordt de vaccinatie herhaald, zodat er geheugencellen ontstaan en de bescherming tegen de ziekte verbetert. Pups krijgen in de eerste fase bij de fokker altijd hun vaccinaties. Dit is overigens geen garantie dat de pup meteen voldoende antistoffen opbouwt.

Titeren is geen vervanging voor vaccineren, het bepaalt het moment waarop vaccineren weer aantoonbaar nodig is.

Vaccineren op maat

Je kunt ook vaccineren op maat: dan geef je niet meer dan strikt noodzakelijk. Dat kan door gebruik te maken van serologisch testen. Ook wel titeren of titerbepaling genoemd. Dan wordt gekeken in het bloed hoeveel antistoffen er nog in het lichaam zitten van eerdere vaccinaties. Soms slaat een bepaalde vaccinatie niet goed of helemaal niet aan en moet er alsnog gevaccineerd worden. Soms zijn er nog heel lang bepaalde antistoffen in het lichaam aanwezig.

Titeren bepaalt het tijdstip wanneer vaccineren weer aantoonbaar nodig is. Door te titeren kan het basis vaccinatieschema individueel worden aangepast aan de gezondheid, leeftijd en de leefomstandigheden van jouw hond. Mogelijk kan zelfs de frequentie van het vaccineren omlaag gebracht worden. Niet vaccineren is geen oplossing, maar titeren is een zinvolle manier om vaccineren tot een noodzakelijk minimum te beperken en toch weten dat je hond goed beschermd is.

Het kan niet ingezet worden voor pups. En ook niet voor de Ziekte van Weil.

Met een vaccinatie op maat worden besmettelijke ziektes voorkomen of worden ziekteverschijnselen na besmetting minder ernstig.

Bespreek het met je dierenarts

Bijna alle dierenartsen zijn inmiddels zover dat ze zelf of in een partnership met andere dierenartsen in de buurt zowel vaccineren als titeren. Bespreek met jouw dierenarts wat voor jou en jouw hond het beste is.


Meer lezen?

Lees hier de visie van een dierenarts